SACRA BLOG SACRA BLOG

Rendszeresen frissülő információs magazinunk célja olyan keresztény témák feldolgozása,
amely érdekességekkel, hasznos információkkal, inspirációkkal és lelki táplálékokkal szolgál az érdeklődők számára.

A részletek, az ördög és a kegyelem

A közbeszédben a liturgiáról valahogy nehéz szakszerűen beszélni. Leginkább “szépen” vagy “méltón” végzett liturgiáról szoktunk beszélni, de hogy valójában mitől szép illetve méltó egy liturgia, azt nemigen tudjuk megmondani. Pedig a tapasztalat szerint nemcsak az ördög, de a kegyelem is szeret megbújni a részletekben, pontosabban: nagyon sok függ egy szertartás befogadhatósága szempontjából attól, hogy hogyan végezzük azt?

Tovább

Igaz jámborság szerzője, Istenünk

„Istenünk, igaz jámborság és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképen tiszteljük fölségedet, és a szent áldozatban való részesedés forrassza eggyé szívünket. Krisztus, a mi Urunk által.„

Tovább

Egyetlen örök áldozat

A katolikus egyház történetének kezdeteitől fogva meggyőződéssel vallja, hogy a szentmise áldozat. Erről szóló tanítása a reformáció korában viharos teológiai viták középpontjába került, de már az első századokban is nagy volt a zavar a pogányok között a keresztények istentiszteleti gyakorlatával kapcsolatban, mégpedig éppen az áldozatról vallott sajátos felfogásuk miatt.

Tovább

Disszonáns jel

A minap ismét elgondolkodtatott a szentségi gyakorlatunk. Valójában mi történik azon szentségfelvételek alkalmával, amikor sokan különböző, az Egyházétól többé-kevésbé eltérő indítékkal kérik a keresztelést, a házasságkötést vagy egyéb szentségkiszolgálatást?

Tovább

Valódi-e az istened?

A bibliai időkben amikor egy nép legyőzte a másikat, akkor ez számukra nyilvánvaló jele volt annak, hogy az ő istenük hatalmasabb a legyőzöttek istenénél. Istenek küzdöttek egymással, és amelyik győzött, azt kellett tisztelni mindenkinek.

Tovább

Üdvözlégy Felség

Az Úrnapja, Krisztus Teste és Vére szentségének ünnepe a középkori lelkisége és az akkori történelmi helyzet ismeretében válik igazán érthetővé.

Tovább

Jöjj, elevenítő Lélek!

Tegnap, a Húsvét utáni ötvenedik napon (görögül Pentekoszté) a Szentlélek eljövetelét ünnepeltük az Egyházban. A Lélekét, aki a Szentírás szerint ott volt a világ teremtésekor, a Lélekét, akinek pecsétjét kapjuk meg a keresztségben, és aki a bérmálásban a felnőtt keresztény élet vállalására erősített meg bennünket. A Lélekét, aki nélkül az egész egyház legfeljebb egy jótékonysági intézmény és tiszteletreméltó civil szervezet lenne.

Tovább

A nem múló öröm

„Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a feltámadás napját.”

Tovább

Valóban áldott éj

Idén sorrendben már a második zárt templomos Húsvétra készülünk. Szertartásaink sajnos idén is képernyőre szorulnak. Bőven kaptunk időt arra, hogy tudatosodjék bennünk, mi a különbség a személyes jelenléttel végzett együttünneplés és egy online közvetítés általi részvétel között.

Tovább

Items 1 to 12 of 66 total

Page