SACRA BLOG SACRA BLOG

Rendszeresen frissülő információs magazinunk célja olyan keresztény témák feldolgozása,
amely érdekességekkel, hasznos információkkal, inspirációkkal és lelki táplálékokkal szolgál az érdeklődők számára.

Vízkereszt vagy amit akartok?

Ha közelebbről megnézzük Vízkereszt, azaz Epifánia ünnepének vallástörténeti hátterét, annak első nyomait a Kr.u. III. századi Egyiptomban találhatjuk meg. Alexandriai Kelemen megemlíti, hogy Baszilidész gnósztikus szektája január 6-án Jézus megkeresztelését ünnepli, ami az ő felfogásukban egyet jelentett Jézus istenfiúi születésével

Tovább

Megjelent a földön, és társalgott az emberekkel

Az egyházi év második legfontosabb ünnepén, Karácsonykor az értünk megtestesült és Betlehemben emberként megszületett isteni Igét, Jézus Krisztust ünnepeljük. Jézus az Isten Szava, egy olyan Atyáé, aki kezdettől fogva társalgott az övéivel, aki kapcsolatban akar lenni népével.

Tovább

AZ ÚR ÉRKEZIK

Kereszténységünk két legnagyobb ünnepét a Húsvétot és a Karácsonyt egyaránt egy-egy hosszabb készületi időszak előzi meg.

Tovább

Az igazság keresése

Isten nyolcadik parancsa azt mondja, hogy szeressük az igazságot, ragaszkodjunk hozzá és azt akkor se manipuláljuk, ha bizonyos körülmények arra csábítanának.

Tovább

A részletek, az ördög és a kegyelem

A közbeszédben a liturgiáról valahogy nehéz szakszerűen beszélni. Leginkább “szépen” vagy “méltón” végzett liturgiáról szoktunk beszélni, de hogy valójában mitől szép illetve méltó egy liturgia, azt nemigen tudjuk megmondani. Pedig a tapasztalat szerint nemcsak az ördög, de a kegyelem is szeret megbújni a részletekben, pontosabban: nagyon sok függ egy szertartás befogadhatósága szempontjából attól, hogy hogyan végezzük azt?

Tovább

Igaz jámborság szerzője, Istenünk

„Istenünk, igaz jámborság és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképen tiszteljük fölségedet, és a szent áldozatban való részesedés forrassza eggyé szívünket. Krisztus, a mi Urunk által.„

Tovább

Egyetlen örök áldozat

A katolikus egyház történetének kezdeteitől fogva meggyőződéssel vallja, hogy a szentmise áldozat. Erről szóló tanítása a reformáció korában viharos teológiai viták középpontjába került, de már az első századokban is nagy volt a zavar a pogányok között a keresztények istentiszteleti gyakorlatával kapcsolatban, mégpedig éppen az áldozatról vallott sajátos felfogásuk miatt.

Tovább

Disszonáns jel

A minap ismét elgondolkodtatott a szentségi gyakorlatunk. Valójában mi történik azon szentségfelvételek alkalmával, amikor sokan különböző, az Egyházétól többé-kevésbé eltérő indítékkal kérik a keresztelést, a házasságkötést vagy egyéb szentségkiszolgálatást?

Tovább

Valódi-e az istened?

A bibliai időkben amikor egy nép legyőzte a másikat, akkor ez számukra nyilvánvaló jele volt annak, hogy az ő istenük hatalmasabb a legyőzöttek istenénél. Istenek küzdöttek egymással, és amelyik győzött, azt kellett tisztelni mindenkinek.

Tovább

Üdvözlégy Felség

Az Úrnapja, Krisztus Teste és Vére szentségének ünnepe a középkori lelkisége és az akkori történelmi helyzet ismeretében válik igazán érthetővé.

Tovább

Jöjj, elevenítő Lélek!

Tegnap, a Húsvét utáni ötvenedik napon (görögül Pentekoszté) a Szentlélek eljövetelét ünnepeltük az Egyházban. A Lélekét, aki a Szentírás szerint ott volt a világ teremtésekor, a Lélekét, akinek pecsétjét kapjuk meg a keresztségben, és aki a bérmálásban a felnőtt keresztény élet vállalására erősített meg bennünket. A Lélekét, aki nélkül az egész egyház legfeljebb egy jótékonysági intézmény és tiszteletreméltó civil szervezet lenne.

Tovább

Items 1 to 12 of 70 total

Page