SACRA BLOG SACRA BLOG

Rendszeresen frissülő információs magazinunk célja olyan keresztény témák feldolgozása,
amely érdekességekkel, hasznos információkkal, inspirációkkal és lelki táplálékokkal szolgál az érdeklődők számára.

A nem múló öröm

„Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a feltámadás napját.”

Tovább

Valóban áldott éj

Idén sorrendben már a második zárt templomos Húsvétra készülünk. Szertartásaink sajnos idén is képernyőre szorulnak. Bőven kaptunk időt arra, hogy tudatosodjék bennünk, mi a különbség a személyes jelenléttel végzett együttünneplés és egy online közvetítés általi részvétel között.

Tovább

Hozsanna Dávid Fiának!

A Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja a Nagyhét kezdetét jelenti. E nap eredeti neve a római liturgiában a Pálmák vasárnapja, ami a világegyházban sokhelyütt Olajágak vasárnapjává, magyar egyházunkban Virágvasárnappá alakult.

Tovább

A kehelyről

A liturgiában használt szent edényekkel kapcsolatban a 2004. áprilisában az Istentisztelet és Szentségi fegyelem Kongregációja által kiadott Redemptionis Sacramentum című dokumentum megerősíti azt az ősi kívánalmat, hogy kelyheink nemes, nem törékeny és nem könnyen sérülő anyagból készüljenek. (117. pont)

Tovább

Beöltözni

A liturgia többféle szimbolikus nyelvezetet használ, ezek egyike, amikor a testünk beszél: testünkkel, mozgásunkkal, gesztusainkkal vagy épp öltözékünkkel közlünk valamit.

Tovább

Caput Ieiunii - Böjtfő

A vallásos motivációjú böjti gyakorlat az európai kultúrában a virágzó középkortól kezdődően először fokozatosan enyhült, majd a szekularizáció előrehaladtával napjainkra széles körben szinte ismeretlenné vált. Hitben élő keresztények számára természetesen továbbra is nagy jelentőséggel bír, hiszen ők tisztában vannak annak élet-megtartó jelentőségével.

Tovább

A Szent Negyvennap időszaka

A Nagyböjt a Húsvét ünnepére való előkészületi idő „Szent negyvennapja” (Tempus Quadragesimae) Hamvazószerdától Nagycsütörtök estéig tart.

Tovább

Csend

Nyugodj meg az Úrban és várjad Őt. (Zsolt 37,7) Isten előtt elcsendesedésre hív bennünket az egyház, amikor a liturgikus cselekményekben arra buzdít, hogy csendben időzve szemléljük Krisztus misztériumát. Isten elrejtőzik azok elől, akik csupán testi emberként az érzékeiken keresztül szeretnék megragadni őt, ahhoz, hogy rátaláljunk, többre van szükségünk.

Tovább

Items 1 to 12 of 59 total

Page