SACRA BLOG SACRA BLOG

Rendszeresen frissülő információs magazinunk célja olyan keresztény témák feldolgozása,
amely érdekességekkel, hasznos információkkal, inspirációkkal és lelki táplálékokkal szolgál az érdeklődők számára.

Caput Ieiunii - Böjtfő

A vallásos motivációjú böjti gyakorlat az európai kultúrában a virágzó középkortól kezdődően először fokozatosan enyhült, majd a szekularizáció előrehaladtával napjainkra széles körben szinte ismeretlenné vált. Hitben élő keresztények számára természetesen továbbra is nagy jelentőséggel bír, hiszen ők tisztában vannak annak élet-megtartó jelentőségével.

Tovább

A Szent Negyvennap időszaka

A Nagyböjt a Húsvét ünnepére való előkészületi idő „Szent negyvennapja” (Tempus Quadragesimae) Hamvazószerdától Nagycsütörtök estéig tart.

Tovább

Csend

Nyugodj meg az Úrban és várjad Őt. (Zsolt 37,7) Isten előtt elcsendesedésre hív bennünket az egyház, amikor a liturgikus cselekményekben arra buzdít, hogy csendben időzve szemléljük Krisztus misztériumát. Isten elrejtőzik azok elől, akik csupán testi emberként az érzékeiken keresztül szeretnék megragadni őt, ahhoz, hogy rátaláljunk, többre van szükségünk.

Tovább

Értékőrzés

A feltámadás megrendítő megtapasztalása után az ősegyház elkötelezte magát arra, hogy Jézus szellemi örökségét, Isten minden embert üdvözíteni akaró szándékát, minél mélyebben megismerje és saját életét is eszerint alakítsa. Mindenkinek elbeszélték, amit Jézussal együtt átéltek, tőle hallottak, szavaiból megértettek, és mindent megtettek azért, hogy igehirdetésüket hitelesen lejegyezzék és továbbadják. Az egyház értékőrző, konzervatív közösség.

Tovább

Az Ige meghirdetése

Az ünnepek elmúltával átlépünk a normál hétköznapok világába, egyházi értelemben az évközi időszakba. Hívő keresztényként egyik feladatunk az Isten igéjének hallgatása és befogadása. Szentmiséink első része, az igeliturgia éppen ezt szeretné elősegíteni: meghirdeti az Isten Igéjét és közvetíti azt.

Tovább

Küldetésben

Vízkereszt ünnepének hagyományosan hármas témája van: Krisztus megkeresztelkedése, a napkeleti bölcsek imádása és Jézus első csodája a kánai menyegzőn.

Tovább

A keresztény családeszmény

A 19. századi Kanadában kezdett elterjedni a Szent Család tisztelete, először a népi jámborságban. Az ájtatosság népszerűsége miatt XIII. Leó pápa az egész világegyház számára elrendelte a Szent Család ünnepét, amely az úgynevezett eszmei ünnepek sorába tartozik.

Tovább

A fény gyermekei

Az adventi és karácsonyi ünnepkör egyik legjellegzetesebb szimbóluma a sötétség-világosság ellentétpár. Karácsonyt a hosszú téli éjszakák idején ünnepeljük, de az egyház mégis örömhírt hirdet nekünk. Betlehemben az éjszaka sötétségét bevilágította Isten fényessége amikor felhangzott az angyal szava:

Tovább

Szenteste családi körben

Karácsony ünneplése idén nagy valószínűséggel leginkább szűk családi körben zajlik majd. Egyelőre nem tudjuk, mehetünk-e éjféli misére, és biztos, hogy az ilyenkor megszokott tömegek idén elmaradnak még akkor is, ha sokan szeretnének részt venni az ünnepen.

Tovább

Items 1 to 12 of 50 total

Page