SACRA BLOG SACRA BLOG

Rendszeresen frissülő információs magazinunk célja olyan keresztény témák feldolgozása,
amely érdekességekkel, hasznos információkkal, inspirációkkal és lelki táplálékokkal szolgál az érdeklődők számára.

Krisztus, a Mindenség királya

Az első világháború után, 1925-ben, a niceai zsinat 1600. évfordulóján XI. Pius pápa szentévet hirdetett, amelynek ez volt a mottója: Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!

Tovább

A magyar királylány, Szent Erzsébet napjára

A szolgáló szeretet szentjének, Árpád-házi Szent Erzsébetnek ünnepe alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020-ban is körlevéllel fordult a hívekhez. Idézzünk most fel néhány gondolatot a levél elejéről, amelyben a Szentatya szavait elevenítik fel.

Tovább

Halálból ÉLET

A Covid 19 világjárvány gyors terjedésének idején ki ne szorongana családtagjai, vagy saját maga egészsége, munkája miatt? Kit ne zavarna, hogy a társadalmi és kulturális életünket kényszerűségből takarékra kell állítanunk, és az egymással való találkozásokhoz is egyre inkább be kell érnünk a virtuális platformokkal?

Tovább

Krisztus katonája

Tours-i Szent Márton püspök olyan korban élt, amikor a kereszténység hite és újszerű életvitele az ókor pogány világát lassan kezdte átjárni az evangélium kovászával.

Tovább

Megerősít és továbbhaladásra késztet

Gondoltátok volna, hogy rendszeres liturgikus ünnepeinknek társadalomerősítő hatása van? Szertartásaink, melyeket évek, évtizedek óta szinte változatlan szertartásrend szerint ünneplünk az egymást váltó generációk között hidat képeznek, biztosítják a köztük való átjárást, elősegítik a generációk egymás közti megértését.

Tovább

Halottaink és az élők

Közeledik Mindenszentek ünnepe és Halottak napja. Nemsokára ismét kimegyünk elhunytjaink sírjához, nemritkán vállaljuk ezért akár egy-egy hosszabb utazás terhét is. Mi, élők, az elhunytak emlékét és emlékhelyeiket ápoljuk, az ősi szokás ereje ismét erre késztet minket.

Tovább

A szent pápa és az igazság keresése

Szent II. János Pál pápa 1993. augusztus 6- án adta ki Veritatis splendor című enciklikáját, melyben tanításának alapvető témáit rendezte össze a kereszténység erkölcsi felfogásával kapcsolatban. Idézzünk most fel néhány gondolatot a dokumentum elejéről, amiben a pápa kijelöli az írás témáját.

Tovább

Aki élni vágyik

„Ki az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni?”- teszi fel a kérdést a 33. zsoltár szerzője. Ki ne lenne? Jut rögtön az eszünkbe.

Tovább

A Rózsafüzér hónapja

Október hónapunk a rózsafüzér hónapja. Írország prímás érseke, Eamon Martin a közelmúltban családi rózsafüzér hadjáratra hívta fel a katolikusokat a koronavírus járvány okozta egészségügyi járványhelyzet megszűnéséért. A rózsafüzér vagy szentolvasó imádsága az egyik legkedveltebb Máriához intézett imádságunk. Szerzője a hagyomány szerint Szent Domonkos, aki a 13. század elején élt és a domonkos rend alapítója volt.

Tovább

Terményhálaadás

A terményhálaadás megünneplését idén október 4-re teszi a Direktórium. Az ősz pompás bőkezűsége most tárul elénk igazán kertjeinkben, piacainkon. Az elmúláson merengő Kosztolányi Dezső verse megragadó erővel adja vissza ezt a gazdagságot és az évszak melankóliáját:

Tovább

Szent Mihály főangyal és az Angyalvár

Szent Mihály főangyal neve héberül ezt jelenti: “Ki olyan, mint az Isten?” Mihály nem csupán a keresztény, de a zsidó hagyományban is az angyalok legnagyobbika. A jelenések könyve így ír arról, hogy Szent Mihály, a mennyei seregek vezére Krisztus megváltó erejéből letaszítja a Sátánt az égből:

Tovább

Items 1 to 12 of 34 total

Page